Kompetanse:

 • Veterinær utdannet ved SGGW, Warsaw university of life sciences, Polen. Uteksaminert 03.2015. Lisens fra 12.2014.

 • Etterutdannelse mot å bli hesteodontolog ( hestetannlege) ved SLU,- Sveriges landbruksuniversitet. Følger kun denne modellen for tannbehandling. Har bestått alle 3 delkurs. Eksamen tas så fort jeg er klar for det, men viktigst av alt er å bli knallgod!

 • Praksis erfaring ved hospitering hos samarbeidspartnere Ellen Schmedling og Øyvind Berven.

 • Jeg samarbeider primært med min mentor hesteodontolog Øyvind Berven, og henviser alle hester som ikke kan behandles adekvat på stall til han for behandling. Jeg hospiterer hos han og følger noen ganger egne henvisningspasienter inn til klinikken for å få en helhetlig forståelse. 

 • Kontinuerlig ute etter ny kunnskap og forbedring av kompetansen ved andre kurs og litteratur.

 • Jeg jobber ca 90% av min tid med munnhuleundersøkelser og tannbehandling etter denne spesifikke modellen. Jeg vet ikke hvordan man bruker en tradisjonell tannrasp og vil heller ikke ta slikt utstyr i bruk!

Munnhuleundersøkelsene gjøres under sedasjon ved undersøkelse av hver enkelt tann med godt lys og speil. Jeg gjør grundig diagnostikk av hele munnhulen og dens funksjon som en helhet. Jeg har en viva mate G5 tannslipe maskin fra Nsk som jeg kan bruke til å slipe nøyaktig ned eventuelle spisser og andre ting som trenger å korrigeres. Tuppen av slipen er mindre enn halve lillefingerspissen min! ,- dvs at jeg ikke sliper ned hele munnhulen men punktvis korrigerer der det er nødvendig.  Dette er utstyr som i utgangspunktet er laget for mennesker og gir ikke slike skader som ses ved bruk av foreksempel rasper eller fresere.

Oppdrag utenfor Aust- Agder: Reiser nå jevnlig til vestfold, Buskerud, Bærum, Oslo, Valdres og Beitostølen. Ta kontakt om du ønsker besøk neste gang! Se egne priser.

Jeg følger normen satt av Hestepraktiserende veterinærers Forening:

Norm for munnhuleundersøkelser hos hester:

 

Generelle betraktninger

«Munnhuleundersøkelse og tannbehandling» hos hester erstatter det tidligere

begrepet «tannrasping» som bør unngås.

 • Innledningsvis bør man observere hesten når den tygger,
   

 • For optimal undersøkelse og behandling bør hesten være sedert Om nødvendig bruke ørehette/propper.

 • En medhjelper bør være tilstede
   

 • Start med å undersøke hodets utvendig strukturer: Symmetri, hevelser, kjeveledd, muskulatur, lymfeknuter munnviker, lepper, nesebor, tårekanal og laden.
   

 • Vurder over- og underkjevens sidebevegelse med lukket og åpen munn.
   

 • Skyll munnhulen ren for fôrrester og liknende. Dette kan med fordel gjøres med vann tilsatt antiseptika.
   

 • Plassèr hodet i optimal høyde for veterinæren. Det er gunstig å benytte en hodestøtte eller en opphengningsgrime.
   

 • Bruk munnjern.
   

 • En god lyskilde er en forutsetning for en grundig undersøkelse.
   

 • Bruk speil og pirkeredskaper.
   

 • Tell samtlige tenner for riktig antall.
   

 • Vurder bittet som egen enhet: overbitt/underbitt, ligger tennene på en rekke, foreligger bølgebitt, trappebitt, kiletenner, diastema (fórinnpakning), tannfellingsproblemer osv.
   

 • Undersøk hver tann for seg, se etter sprekker, frakturer, emaljespisser, caries, åpne pulpae osv. Både kinntenner, hjørnetenner og fortenner skal undersøkes.
   

 • Vurdering av bløtvev: Slimhinner, tunge, området under tunga, tannkjøtt, lepper, kinn, hard og bløt gane
   

 • Undersøkelse av periodontalt vev: Tannkjøtt, lommedannelse, forinnpakning, vond lukt, plakk.

Funn fra munnhuleundersøkelsen nedtegnes i  tannjournal.

Veterinærer skal være bevisste på å yte så god behandling som mulig til

sine pasienter

Hesten skal henvises til mer kompetent veterinær ved kompliserte tilfeller som trenger

ytterligere behandling.