Dyrlegetjenester hest

Konsultasjoner hest

Enkeltkonsultasjoner tilbys for forebyggende behandling som vaksiner. Det tilbys også behandling av sår og skader, adferdsvurdering, smertevurderinger og andre sykdommer.

Pris fra 900,- utstyr og kjøring kommer i tillegg.

Kjøring: 20 kr/km t/r Frolandsveien 1337.

Kjøring fordeles dersom jeg har flere kunder på samme strekning.

Indremedisin hest

Dette er ett spennende fagfelt. Forskning og utvikling har gjort at vi kan diagnostisere og behandle flere sykdommer enn tidligere. Av vanlige sykdommer jeg vurderer og behandler er PPID, EMS, forfangenhet, aldersforandringer, astma, lunge og hjertesykdommer.

Pris: Fra konsultasjonpris fra 900,- pluss eventuell prøvetakning og kjøring.

Hudkonsultasjoner

Visste du at huden gjenspeiler ett mylder av andre tilstander i kroppen? Dette er ett område Ingrid synes er spennende og som man ofte får gode resultater av ved riktig fremgangsmåte på diagnostikk og behandling. Ofte må man ta prøver til analyse før man setter i gang med lokal og/eller systemisk behandling. Tilstander vi ofte behandler er mugg, skabbmidd, lymfangitt, parasitt, bakterie, virus og soppinfeksjoner. Vi vektlegger minst mulig bruk av antibiotika i behandlingsstrategiene, men forholder oss til terapianbefalinger samt en god dose egenerfaring og sunn fornuft! Vi har flere produkter å anbefaler.  

Pris: konsultasjonspris fra 900,- pluss prøvetakning,  produkter/resept og kjøring.

Prøvetakning

Vi har eget blodlaboratorie på kontoret. Der kan vi analysere vanlig biokjemi som gir en oversikt over dyrets organverdier, samt hematologi som gir blodverdier i forhold til anemier og infeksjoner.  Dette gir deg svar på timen! Vi har også utstyr for å analysere urin. Mikroskop for å se etter parasitter, bakterier, krystaller og lignende i urin, avføring, hudutstryk og tumorer. For spesifikke og spesialiserte analyser sender vi inn prøver til akkrediterte laboratorier i Tyskland. Prøvene blir hentet av DHL på  kontoret eller opphentingssteder og er derfor fremme til analyse dagen etterpå!

Priser oppgis på forespørsel, konsultasjonspris fra 900,- kommer alltid i tillegg til analyseprisen og utstyr.

Røntgen

Vi har mobilt røntgenapparat som kan tas med ut på stall. Ofte må det settes opp egen konsultasjon til dette. Samarbeider gjerne med hovslagere eller fast veterinær for enkeltoppdrag. Foreløpig er kompetansen best på bilder av tenner og høver, men vi tar gjerne på oss oppdrag som kan videreutvikle vår kompetanse.

Avliving

Det er ett stort og mektig dyr som skal få slippe. Det er to ulike metoder,- bolt med avblødning eller medisinering. Begge er anerkjente metoder som innebærer umiddelbar død og ingen smerter. Vi bruker medisiner via ett venekateter i halsen. Det innebærer ingen avblødning eller skudd, men det er alltid med dette som ekstra sikkerhet. Vi velger dette da det er en metode Ingrid er trygg på, og som jeg  gir eiere minst dramatiske minner. Hesten faller fort og er borte før den treffer bakken. Du får være med hele veien og sitte ved din hest sitt hode etterpå om du ønsker dette. Fokuset ligger på at du får en skånsom og fin avskjed som er din hest verdig.

Pris: fra 3000,- Om du ønsker separatkremering med urne tilbake av en del av hesten, kan dette ordnes mot tillegg i pris. Vanlig kadaveropphenting bestilles av eier fra Norsk protein. Gravlegging på egen tomt må avtales med grunneier. VI gjør vårt beste for å samkjører tid for henting og håndtering med avlivingen.